Finanční gramotnost Finanční gramotnost

Cílová skupina

  • učitelé MŠ
  • 1. stupně ZŠ
  • pedagogové volného času
  • učitelé speciálních škol
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • speciální pedagogové

Kurz akreditován MŠMT č.

MSMT- 613/2022-6-129

Šablony

sablony ano

Počet vyučovaných hodin

4 hodiny

Cena

1290 Kč vč. DPH

Účastníci získají osvědčení o absolvování. Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně.​ Minimální počet účastníků je deset.

 

Obsah semináře vychází z témat Standardu finanční gramotnosti a umožní pedagogům pochopit nejen cíle obsahové náplně, ale i podpořit rozvoj klíčových kompetencí žáků ve vztahu k dané problematice. Úroveň tematického osvojení je koncipována jako postupné prohlubování znalostí v závislosti na věku dětí

Hlavní část semináře má interaktivní formu, na konkrétních příkladech a s pracovními listy, kartičkami jednotlivá témata upevníme.

Objednat seminář