MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Cílová skupina

  • učitelé MŠ
  • 1. stupně ZŠ
  • pedagogové volného času
  • učitelé speciálních škol
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • speciální pedagogové

Kurz akreditován MŠMT č.

MSMT- 538/2022-1-71

Šablony

sablony ano

Počet vyučovaných hodin

4

Cena

1290 Kč vč. DPH

Účastníci získají osvědčení o absolvování. Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně.​ Minimální počet účastníků je deset.

Cílem semináře je inspirovat pedagogy k aktivitám, které v dětech vzbudí zájem o vytvoření si vlastních postojů k informacím poskytovaným médii, a které naučí žáky kriticky k těmto informacím přistupovat.

V průběhu semináře vysvětlíme základní pojmy v oblasti mediální komunikace. Seznámíme pedagogy se základními funkcemi médií a poukážeme na jejich vliv, moc a také na způsoby manipulace a jejich možné podoby. To vše zasazené do reality dětí.

Objednat seminář