Vzdělávání

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Peníze jako prostředek k tvoření osobních i společenských hodnot

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Práce s informacemi a rozvoj kritického myšlení

PREVENCE

Bezpečné užívání digitálních technologií

JÓGA

Pozitivní vliv cvičení s využitím prvků jógy pro pedagogy

PODNIKAVOST

Rozvoj kreativity a schopnosti realizovat vlastní nápady

PROTISTRESOVÉ TECHNIKY

Jak na stres u dětí i dospělých jednoduchými metodami

POLYTECHNIKA (STEM)

Názorně a jednoduše technický svět kolem nás

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

Informatické myšlení, bez počítačů a tabletů, hravou formou na koberci

QR KÓDY

Tvorba a jednoduché nápady na jejich využití ve třídě

LOGICKÉ HRY

Aktivity na rozvoj informatického a logického myšlení

MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBY

Pořádáme semináře pro učitele škol mateřských a základních. Vyberte si z naší nabídky. Rádi uspořádáme semináře, workshopy a konference přesně na míru dle vašeho zadání.