KDO JSME A CO DĚLÁME

Vzdělávání je pro nás prioritou.  Nabízíme dlouholeté zkušenosti v práci s pedagogy i dětmi. Hledáme způsoby, jak zlepšit well-being pedagogů i dětí.  Jsme propagátoři moderního vzdělávání. Abychom drželi stále krok s dynamicky se měnícím světem, své zkušenosti sdílíme a zároveň čerpáme s partnerskými školami a učiteli v rámci Evropské unie i mimo ni.

Aktuality

Partneři projektu

EDUITO

Expert na polytechnické
a digitální vzdělávání