PODNIKAVOST PODNIKAVOST

Cílová skupina

  • učitelé MŠ
  • 1. stupně ZŠ
  • pedagogové volného času
  • učitelé speciálních škol
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • speciální pedagogové

Kurz akreditován MŠMT č.

MSMT- 613/2022-6-129

Šablony

sablony ano

Počet vyučovaných hodin

4

Cena

1290 Kč vč. DPH

Účastníci získají osvědčení o absolvování. Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně.​ Minimální počet účastníků je deset.

 

Cílem programu je předat pedagogům praktické tipy, dovednosti a znalosti z oborů spojených s podnikáním a fungováním firem. Úroveň tematického osvojení je koncipováno jako postupné prohlubování znalostí v závislosti na věku dětí.

Interaktivní část semináře bude mít podobu sestavení pilotního projektu „Malý podnikatel“ tak, aby jej pedagogové následně s podporou vytvořené šablony mohli na libovolné téma realizovat ve svých třídách.

Na ukázkovém příkladu si v rámci semináře projdeme jednotlivé kroky vytvoření podnikatelského záměru a jeho realizace. Nabídneme konkrétní příklady aktivit a témat vhodných pro danou věkovou skupinu i s doporučenou minimální časovou dotací pro realizaci celého projektu.

Objednat seminář