Tým zakladatelek

Jana Mikulášová

ABSOLVENT

ZÁJMY

PROFESNÍ ŽIVOT

Petra Rožková

ABSOLVENT

ZÁJMY

PROFESNÍ ŽIVOT

Barbora Vítová

ABSOLVENT

ZÁJMY

PROFESNÍ ŽIVOT

„VZDĚLÁVAT – PODPOROVAT – ROZVÍJET“

TO JSOU CÍLE, KTERÉ NAPLŇUJEME V NAŠICH PROJEKTECH A VEŠKERÝCH AKTIVITÁCH.