Logické hry Logické hry

Cílová skupina

  • učitelé MŠ, 1. stupně ZŠ
  • pedagogové volného času
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • speciální pedagogové
  • učitelé speciálních škol

Kurz akreditován MŠMT č.

Šablony

sablony ano

Počet vyučovaných hodin

4

Cena

1650 Kč vč. DPH

Účastníci získají osvědčení o absolvování. Při objednání na klíč cena kalkulována individuálně.​ Minimální počet účastníků je deset. V ceně není zahrnuta doprava školitele.

Představíme pedagogům aktivity vhodné pro procvičení logického uvažování u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, rozvíjíme matematické dovednosti. Jednoduché aktivity podporují rozvoj informatického, logického a kritického myšlení dětí, a to prožitkem a na velké čtvercové síti.

Ukázka toho, co můžete zažít:

 

Objednat seminář